Prawo szkolne

sobota, 06 kwietnia 2013 18:29

Drukuj

 

Dokumenty prawne obowiązujące w szkole

i inne uregulowania organizacyjne dostępne w sekretariacie szkoły


  1. Statut Szkoły - pdf., html

  2. Regulamin Rady Pedagogicznej
  3. Regulamin Rady Rodziców

  4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

  5. Regulamin Konkursu "Mistrzowska Klasa"

  6. Kalendarz roku szkolnego, harmonogram zebrań, szkoleń

  7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
  8.