Samorząd Uczniowski

Poprawiony: poniedziałek, 14 grudnia 2015 18:15

Drukuj

W wyniku wyborów, na rok szkolny 2015/2016 powołano Radę Samorządu Uczniowskiego w składzie:

Opiekun Samorządu Uczniowskiego ? pani Małgorzata Wilk

Skład Samorządów klasowych:

kl. I

kl. II

kl. III

kl. IV

kl. V

kl. VI