sobota, 05 września 2020 08:27

Drukuj

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE WZMOŻONEGO REŻIMU SANITARNEGO NA TERENIE
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO WE WŁODARACH

obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021