Poprawiony: sobota, 13 czerwca 2020 08:01 sobota, 13 czerwca 2020 07:58

Drukuj

 

O godzinie 8:00 odbędzie się Msza Święta dziękczynna w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodarach. Ze względów bezpieczeństwa prosi się, aby we wskazanej Mszy Św. uczestniczyli:

  1. Wychowankowie Przedszkola z jednym opiekunem,
  2. Uczniowie klas I-III z jednym opiekunem (opcjonalnie),
  3. Uczniowie klas IV-VIII bez towarzystwa dorosłych,
  4. Pracownicy Zespołu,
  5. Przedstawiciele organu prowadzącego.

Oficjalna część zakończenia roku szkolnego odbywać się będzie w Sali gimnastycznej. Należy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego. Nie należy gromadzić się w grupach. Należy zachować odstęp od siebie 1,5 m.-2 m. Nie wolno swobodnie spacerować po szkole. Do Sali gimnastycznej wchodzimy od strony podwórka. Każdy uczeń/rodzic powinien mieć maseczkę lub przyłbicę. Każdy uczeń/rodzic poddany jest pomiarowi temperatury. Przed wejściem na salę gimnastyczną należy zdezynfekować ręce.

PROSIMY NIE PRZYNOSIĆ KWIATÓW ORAZ ŻADNYCH UPOMINKÓW DLA NAUCZYCIELI.

Harmonogram wydawania świadectw, nagród książkowych oraz listów gratulacyjnych:

9:00- 9:30- klasa ósma (uczniowie mogą przyjść z jednym opiekunem);

9:30-9:45- dezynfekcja, wietrzenie Sali gimnastycznej;

9:45-- 10:15 – wychowankowie oddziału zerowego w Przedszkolu (jedno dziecko z jednym opiekunem);

10:15-10:30- dezynfekcja, wietrzenie Sali;

10:30-11:00- klasa I i III (uczniowie mogą przyjść z jednym opiekunem);

11:00-11:15 – dezynfekcja, wietrzenie Sali;

11:15- 11:45- klasa II (uczniowie mogą przyjść z jednym opiekunem);

11:45-12:00- dezynfekcja, wietrzenie Sali;

12:00-12:30- klasa IV i V (uczniowie mogą przyjść z jednym opiekunem);

12:30-12:45- dezynfekcja, wietrzenie Sali;

12:45- 13:15- klasa VI i VII (uczniowie mogą przyjść z jednym opiekunem);

13:15-13:30- dezynfekcja, wietrzenie Sali.

 

Osoby, które nie wezmą udziału w zakończeniu według podanego harmonogramu, mogą odbierać świadectwa szkolne w sekretariacie szkoły od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-13:00.

 

.