Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ważny komunikat!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach informuje, że od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br.

Przedszkole i klasy I-III szkoły podstawowej będą funkcjonowały bez zmian.

Zajęcia będą prowadzone w aplikacji Microsoft Teams zgodnie z planem lekcji. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące organizacji zdalnego nauczania zostaną przekazane Państwu przez Wychowawców.

Dyrektor Danuta Babicz