Zwrot podręczników i książek do biblioteki

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zasady oddawania książek oraz podręczników do Biblioteki szkolnej w ZSP we Włodarach- CZERWIEC 2020 ROKU.

Zwroty książek odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce.

2. Stan oddawanych książek nie może budzić zastrzeżeń (zadaniem ucznia w domu jest oczyszczenie z notatek, zwrócenie uwagi na estetykę podręczników - wyprostowanie kartek, sklejenie rozdarcia, usunięcie foliowych okładek).

3. Podręczniki należy oddawać w kompletach.

4. Podręczniki do języka angielskiego, niemieckiego, informatyki zawierają płytę CD - należy pamiętać o jej zwrocie.

5. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.

6. Przygotowane książki należy umieścić w torbie foliowej z przyklejoną kartką zawierającą imię i nazwisko ucznia, klasę oraz datę zwrotu. Książki pozostawiamy na stoliczkach w przydzielonej klasie sali lekcyjnej.

7. Książki nie będą przeglądane w dniu zwrotów, rodzice o ewentualnych zniszczeniach będą informowani drogą e – mailową lub telefoniczną.

8. Książki poddawane są kwarantannie. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do ich odkupienia, o czym zostanie poinformowany drogą e – mailową lub telefoniczną.

9. Jeżeli wypożyczona książka została zgubiona lub zniszczona, należy ją odkupić i dostarczyć do biblioteki w wyznaczonym dniu zwrotu. Książki z kartkami zalanymi przez napoje, poklejonymi, pomarszczonymi od wilgoci, należy odkupić.

11. W dniu zwrotu książek należy zabrać z klasy wszystkie rzeczy należące do ucznia oraz wszystkie rzeczy pozostawione w szatni szkolnej. Klucze do szafek w szatni oddają jedynie uczniowie klasy ósmej.

12. Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać do wychowawcy klasy.

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW USTALA WYCHOWAWCA KLASY. WYCHOWAWCA MONITORUJE I KOORDYNUJE ZWROT PODRĘCZNIKÓW W SWOJEJ KLASIE, JEST OBECNY W CZASIE ZWROTU KSIĄŻEK. ZGŁASZA DYREKCJI EWENTUALNE BRAKI. PROCES TEN NALEŻY ZAKOŃCZYĆ DO 19 CZERWCA 2020 ROKU.