Plan pracy SU

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szk. 2019/2020

 1. I. Cele Samorządu Uczniowskiego:
  1. Kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem.
  2. Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka.
  3. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
  4. Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.
  5. Stworzenie warunków do aktywnego rozwijania uzdolnień i zainteresowań.
  6. Wdrażanie podstawowych zasad wychowania, samokontroli i samodyscypliny uczniów.
  7. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

II. Akcje Samorządu Uczniowskiego:

  1. Zbiórka nakrętek.
  2. Udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb.
  3. Włączenie się w przygotowanie, organizowanie i przeprowadzenie imprez, uroczystości i konkursów szkolnych.

III. Zadania do realizacji:

WRZESIEŃ

 1. Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 2. Organizacja kampanii wyborczej.
 3. Wybory przedstawicieli do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 4. Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2019/2010.
 5. Dzień Chłopaka- składanie życzeń oraz wręczanie słodkiego upominku.

 

PAŹDZIERNIK

 1. Dzień Edukacji Narodowej- życzenia dla wszystkich pracowników szkoły oraz wręczenie samodzielnie wykonanych upominków.
 2. Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu sztandarowego.
 3. Dzień tematyczny: „W jesiennych kolorach” (dn. 28.10 każdy uczeń ubiera się w kolory jesienne  - dzień bez odpytywania).

 

LISTOPAD

 1. 1. Włączenie się do akcji „Góra Grosza”.
 2. 2. Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.
 3. 3. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania ( 08.11)- konkurs na najciekawszą pracę plastyczną przedstawiającą zdrowe jedzenie „Zdrowo jemy, zdrowi będziemy”.
 4. 4. Światowy Dzień Pluszowego Misia (25.11)- Z pluszowym misiem na lekcje”.
 • dekorowanie sal lekcyjnych ulubionymi pluszakami
 1. 5. Andrzejki- dyskoteka szkolna.

 

GRUDZIEŃ

 1. Dzień tematyczny „Czapki mikołajkowe” (dn. 06.12- uczniowie przychodzą w mikołajkowych czapkach- dzień bez odpytywania).
 2. Włączenie się w przygotowanie Jasełek w świetlicy wiejskiej.
 3. Konkurs szkolny na oryginalną ozdobę świąteczną.

 

STYCZEŃ

 1. Dzień tematyczny „Piżamowy dzień w szkole” (dn. 16.01- każdy uczeń ubiera się w piżamę- dzień wolny od odpowiedzi ustnych).
 2. Konkurs z okazji Dnia Wszystkich Fajnych (17.01)- przedstawienie swoich przyjaciół/kolegów w formie karykatury; najzabawniejsze i najbardziej zwariowane rysunki postaci wygrywają.

 

LUTY

 1. 14 lutego Walentynki. Walentynkowa poczta zakochanych.
 2. Dzień tematyczny „Dzień Zakochanych dniem na czerwono” (dn. 07. 02- osoby ubrane na czerwono zwolnione z odpytywania).
 3. Pomoc w organizacji zabawy karnawałowej.
 4. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2019/2020.

 

MARZEC

 1. Dzień Kobiet- życzenia dla wszystkich kobiet naszej szkoły oraz przygotowanie dla nich drobnych upominków.
 2. 21 marca- Dzień Wiosny- włączenie się w obchody Przywitania Wiosny.
 3. Dzień tematyczny „Wszystko widzę na zielono” (dn. 20.03- uczniowie ubrani na zielono zwolnieni są z odpytywania.

 

KWIECIEŃ

 1. Konkurs na pomysłowo ozdobioną pisankę.
 2. Dzień spódnicy i krawata- uczniowie przychodzą w wybranych częściach ubioru.
 3. Dzień Ziemi (22.04)- konkurs plastyczny pt. „Jestem przyjacielem Ziemi”.

 

MAJ

 1. Święta Majowe- współudział w apelu.
 2. Konkurs literacki „Dziękuję Ci Mamo”- napisanie wiersza dla mamy.
 3. Międzynarodowy  Dzień Rodziny  ( 15.05)- gazetka informacyjna o karcie praw i obowiązkach dziecka.

 

CZERWIEC

 1. Pomoc w organizacji Dnia Sportu w szkole.
 2. Pomoc w organizacji Dnia Rodziny.
 3. Wykonanie gazetki profilaktycznej „Bezpieczne wakacje”
 4. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2019/2020.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Melita Szyroki